Ber om penger til prøvedrift av ferge allerede til neste år