Alle ordførere, unntatt én, i Trønderenergis eierkommuner vil bygge vindkraftverk på Frøya