Ingen HPV-vaksinerte, unge kvinner har fått den fryktede sykdommen