Det viser statistikk fra Norsk Folkehjelp.

En av de omkomne er turistfiskeren som forulykket utenfor Sula fredag 24. april.

”FISKETURIST DØD ETTER KANTRING VED SULA”, LES MER HER

I april har antall omkomne vært betydelig større en vanlig. Seks av drukningsulykkene i år skyldes fall gjennom is, noe som forteller oss at ferdselen på islagte vann har vært stor på grunn av den kalde vinteren.

Majoriteten av drukningsofrene er menn, av de omkomne er 4 kvinner.

– Når vi nå står foran en lang og forhåpentligvis fin sommer håper vi bevisstheten om bruk av redningsvest i båt og godt skotøy er til stede hos de som ferdes ved og på sjøen, sier Ivar Christiansen, rådgiver i Norsk Folkehjelp.

Den omkomne mannen fra Slovakia satt i denne båten da ulykken skjedde utenfor Sula 24. april i år. Foto: Lars Otto Eide