Folkehelseinstituttet samt de lokale helsestasjonene har startet en kampanje for vaksinering mot HPV.

Forebygger

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.

- Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon, forteller fagleder ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten på Hitra, Britt Eva Berget.

Seksuelt overførbar

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.

Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.

Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Tre vaksinedoser

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009.

Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine.

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6–12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Tilbudet gjelder også jenter/kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i 7. klasse.

Vaksinasjonsdager

I Hitra kommune tilbys vaksinen gjennom helsestasjonen- og skolehelsetjenesten.

Det er satt av vaksinasjonsdager på Hitra helsestasjon tirsdag 8. november og onsdag 9. november (kl 15-18) samt ved Guri Kunna videregående skole (Fillan) onsdag 16. november (kl 8.30 – 12.00)

I Frøya kommune tilbys vaksinering ved helsestasjonen på Kysthaven fredager mellom kl 12.00 og 15.00 fra den fra 4. november.

Ved spørsmål eller behov for avtale på annet tidspunkt, kan det tas kontakt med helsestasjonen (tlf. 72463330), opplyser helsesøster Birgit Langøigjelten.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Fagleder ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten på Hitra, Britt Eva Berget.