Anbefaler bedre sikkerhet for transport av havbruksarbeidere