Godkjenner utbygging av 30 nye boenheter i Fillan, men flere er skeptiske