Lørdag melder meteorologene om vestlig sterk storm, mulig orkan, med vindkast opp mot 35-45 meter i sekundet. At Sør-Norge får uvær i helgen er sikkert.

Tre av ti nordmenner ikke forberedt

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Statnett viser at kun tre av ti nordmenn har gjort tiltak for å forberede seg på et langvarig strømbrudd.

I undersøkelsen oppgir 74% av befolkningen at de ikke har fyrstikker, stearinlys eller lommelykt tilgjengelig ved et strømbrudd, og enda færre har sørget for å ha fyringsved.

- Resultatet av undersøkelsen er skremmende. Vi vet at halvparten av alle som har et ildsted, har et ildsted produsert før 1998 - som ikke gir like god varme eller fyringseffekt, men at nordmenn er så sløve at de ikke har fyrstikker og ved – det er urovekkende, sier styreleder i Norsk Varme, Merethe S. Halvorsrød.

Lag mat på peisen

Tidligere ekstremvær har ført til strømbrudd flere steder. Tall Aftenposten har hentet inn fra Norges vassdrags- og energidirektorat NVE viser at norske strømkunder 6,4 millioner ganger i 2013.

Stormene Hilde og Ivar, som rammet Norge i november og desember samme år, pekes på som årsaken til økningen på 40% fra 2012.

- Jeg anbefaler alle som bor i de områdene som vil berøres av dette uværet til å gå til innkjøp av god ved, fyrstikker og eventuelt tennbriketter. Dersom strømmen går, og blir borte over en lengre periode, er det også mulig å bruke ildstedet til å varme mat på, legger Halvorsrød til.

Vedovn som sikkerhet

Også Direktoratet for beredskap- og sikkerhet anbefaler fyring med ved dersom strømmen går. Direktoratet har opprettet en beredskapsside som blant annet omhandler hvordan man bør forberede seg på et strømbrudd.

Når strømmen går forsvinner ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming og mulighetene for å varme mat og vann. En vedovn eller en peis er vanlige alternativer til strøm som oppvarming. For deg som har disse alternativene i hus, sørg alltid for å ha et minimum av ved på lager. Husk også ekstra fyrstikker eller en lighter i reserve, skriver direktoratet på www.sikkerhverdag.no.

Fra stille til storm på få minutter. Bildet viser Smågevann ved Melandsjø.Foto: Einar Brendboe.