Hitra formannskap behandlet mandag en søknad fra Skårøya leirskole, som ber om 80.000 kroner i støtte fra næringsfondet til å bygge et stort naustloft. Der skal det innredes tre soverom, to hemser, bad og stor stue med kjøkken.

Kysttilbud til 260.000 medlemmer

- Dette gir 15-20 sengeplasser, er universelt utformet og fyller kravene som den Den norske turistforening krevet til ubetjente turisthytter. DNTs regionavdeling, Trondheim Turistforening, har hytter bare i fjellet i innlandet, og ved et samarbeid med Hitra leirskole om naustloftet som ubetjent turisthytte, vil de også få et ”brohode” på kysten. For Hitra og Skårøya eiendom vil dette bety at en medlemsmasse i DNT på 260.000 vil se på DNT sine hjemmesider at det finnes et turistforeningstilbud på Hitra, skriver leirskoleeierne Johannes og Venke Fjeldvær i søknaden.

- Dette synes jeg er en interessant sak. Det er en stor investering på nesten 900.000, og vi har med selvsyn sett at det har blitt jobbet seriøst med oppgraderingen av leirskolen da vi hadde formannskapsmøte der. Jeg tror ikke vi skal være redde for at de ikke fortsetter på den måten, mente ordfører Ole Haugen.

- Jeg håper dette kan åpne for at det blir turisthytter langs kysten også, med mulighet for overnatting for båtfolk og kajakkpadlere. Jeg ser at næringsfondet er redusert fra i fjor av den nye regjeringen, men jeg mener det er rom for å støtte et slikt prosjekt, mente Eldbjørg Broholm(Ap).

Rådmannen hadde i sin innstilling til formannskapet anbefalt å gi en støtte på 40.000, på grunn av at næringsfondets ramme er redusert fra 770.000 i 2013 til 550.000 i 2014. Men varaordfører Per Ervik og Dag Willmann ønsket å gi mer penger.

- Fabelaktig god tanke

- Dette er nye tanker og ideer fra Skårøya, som jeg ønsker velkommen. De har gjort en fabelaktig innsats, og jeg synes det er en fabelaktig god tanke med en turisthytte der. Jeg synes de fortjener mer enn 40.000 i støtte, men det er vel ikke mulighet til å øke den summen, sa Per Ervik(PP).

- Ligger vi å balanserer på beløpsgrensen vi har på bok. Det er vel rom for 80.000 kroner, mente Willman.

- Det er et faktum at vi ikke har stort å rutte med i år, sa Ole Haugen.

Formannskapet ble likevel enige om å gi 50.000 til turishytta på Skårøya, samt at de vedtok et tilleggspunkt om å søke ytterligere midler fra Innovasjon Norge og destinasjonsselskapet Kystnorge.