Hitras varaordføfer Per Ervik (Pensjonistpartiet) dundrer ut mot Atb , i det han velger å kalle en sabotasje av det eksisterende busstilbudet. - Bussruter forsvinner og ikke alle pensjonister kjører bil, det må vi ikke glemme, sier Ervik

- Bussrutene legges ned. Rutebussen til eksempelvis Hestnes er borte og her å innsida av Hitra er også ruter blitt borte. Jeg begynner å lure på hva som er hensikten til det nye selskapet. Skal de bare skumme fløten, spør varaordføreren.

Per Ervik forteller at han har sendt brev til rådmannen om saken,  og under dagens formannskapsmøte vil han stille spørsmål ved måten kollektivtrafikken nå har blitt.

- Så lenge Atb raserer bort tilbudene er det jo ikke så vanskelig å komme inn som busselskap og levere gunstige tilbud. Dette kan jeg ikke bare sitte på gjerdet å se på. her må den ansvarlige på banen og rutetilbudene må opprettholdes, mener Ervik.