Lerøy-konsernet har tidligere meldt at de avlyser sin deltagelse på sjømatmessen i Brussel i slutten av april, etter at flere selvmordsbombere tok livet av 35 mennesker på flyplassen og metroen i Brussel i påsken.

- Bakgrunnen for beslutningen er siste tids tragiske hendelser, med påfølgende usikkerhet blant konsernets ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere, skrev konsernsjef Henning Beltestad i en pressemelding før helgen.

Høynet sikkerhet: Messeområdet for «European Seafood Expo Global» tar høyde for terrorangrep.

Tar ikke unødig risiko

I dag tok Salmar samme avgjørelse, og vil ikke ha stand på messeområdet.

- Etter en helhetlig og grundig gjennomgang har SalMar besluttet å ikke delta på årets «European Seafood Expo Global» i Brussel, som arrangeres i perioden 26-28. April. En slik beslutning er sammensatt av ulike hensyn, men vi har valgt å vektlegge blant annet å ikke eksponere våre medarbeidere og kunder for unødig risiko, med den senere tids tragiske hendelser i Brussel som bakteppe, skriver Leif Inge Nordhammer i pressemeldingen.

Deltar som planlagt

Fra Frøya og Trondheim deltar Aqualine som planlagt. Marine Harvest og Akvagroup, som er tungt representert i Øyregionen, deltar også som planlagt.

Messeledelsen skriver på sine nettsider at de har høynet sikkerhetsnivået, i samarbeid med Brussel kommune

De skriver blant annet at alle bager vil bli ransaket, og at det vil bli satt opp egne busser for de som ikke ønsker å ta metroen. Deltagere og besøkende må regne med å se uniformert politi og bombehunder på hele messeområdet.