Det er Audun Liland som har laget illustrasjonen av et parkeringshus formet som en hvelva båt, plassert der det i dag er parkeringsplass mellom Hjorten kjøpesenter og fylkesveien. Venstremannen har lekt seg som arkitekt for å illustrere hva som kan gjøres med Fillan sentrum. Sammen med partifelle Torfinn Stub ønsker han en revitalisering av Fillan sentrum.

- Det hadde gjort seg med et signalbygg på denne plassen i Fillan. Jeg har prøvd meg fram og tegnet noe, men dette kan godt bli noe det utlyses en arkitektkonkurranse på, sier Audun Liland.

Liland og Stub peker spesielt på to mangler ved dagens Fillan sentrum: parkering og boliger.

Audun Liland og Torfinn Stub mener det er på tida å få en revitalisering av kommunesenteret.

- Vi har til gode å løse trafikk- og parkeringsproblemene i Fillan. Med et parkeringshus som er plassert nært hovedveien, kan man løse flere ting. Man slipper biltrafikken gjennom sentrumsområdet, og vi kan med det også frigjøre områder som i dag brukes til parkering til andre formål, for eksempel boliger. Men et bygg på den plassen vi peker på, bør inneholde noe mer enn bare parkering. Det kan være forretninger og boliger, sier Audun Liland.

- Det skjedde mye i tida fram mot 2005. Fra å ha vært på lister over fylkets styggeste kommunesentra, fikk vi utviklet sentrum til noe som var blant de bedre. Men bortsett fra hotellet som kommer, har det ikke skjedd noe siden 2005, og vi ser at det er en del ting som ikke har slått til, og Fillan trenger en revitalisering, sier Torfinn Stub.

Hotellet fikk dispensasjon til å bygge høyere enn reguleringsplanen for Fillan sentrum. Venstre mener at dette bør bety en generell åpning for at man i framtida kan bygge høyere i sentrum. De mener Hitra trenger en ny plan for sin sentrumsutvikling. En plan som også tar høyde for at folk skal bo i sentrum.

- I dag er ikke Fillan sentrum en plass å bo. Vi må legge til rette for et sentrum som lever også etter klokka fem på ettermiddagen, sier Audun Liland.

- Men et parkeringshus i flere etasjer med forretninger og boliger blir ikke gratis for kommunen.

- Nei, det vet vi. Vi ser for oss at det må bli et spleiselag. Både kommune og næringsliv vil ha fordeler at at det blir lagt til rette på denne måten, sier Audun Liland.

- Vi ønsker å sparke i gang en diskusjon om hvordan vi skal utvikle sentrum. Dette er viktig både for Fillan og for grendene. Hvis Venstre kommer i posisjon så er dette noe vi vil prioritere å ta tak i, sier Torfinn Stub.