I forbindelse med Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon "Krafttak mot Kreft 2015" inngikk Snillfjord Frivilligsentral et samarbeid med ungdommene i 10.klasse ved Aa Oppvekstsenter og 5.-7.klasse ved Ven Oppvekstsenter om gjennomføringen av selve aksjonen.

- Vår staute ungdom har gjort en kjempeinnsats, og vi fikk totalt samlet inn 10.912 kroner, forteller Irene M. Berdal, daglig leder ved Snillfjord Frivilligsentral.

- Dette er noe lavere enn tidligere års resultat, da ikke alle har kontanter i disse moderne tider. Men vi er kjempefornøyde med det gode resultatet. Vi ønsker å rette en stor takk til både våre flotte bøssebærere og ikke minst til alle som har vært med og støttet aksjonen, hver krone teller, sier Berdal.

5.-7.klasse ved Ven Oppvekstsenter (Foto: Snillfjord Frivilligsentral)