Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse får stadig hevendelser fra studenter og andre som er på jobbleting i øyregionen.

- Det varierer stort hvor mange og når på året jobbsøkerne tar kontakt med Trøndersk Kystkompetanse, men vi vil gjerne hjelpe de som tar kontakt, så godt vi kan, forteller Glørstad Nielsen.

Det er titalls som tar kontakt med dem i forbindelse med NTNU- Brohode Frøya, - og det er jo en del av det Brohode faktisk går ut på, sier Heidi.

- I tillegg er det mellom ti og tjue personer i året, som kommer med seriøse henvendelser utenom Brohode og som virkelig ønsker seg jobb her i regionen og det er ofte høyt utdannende folk.

Aktivitet skaper aktivitet

- Det har det vært en næringsutvikling i øyregionen, mye takket være laksen, men det har også medført utvikling innen annet enn havbruket, sier Heidi Glørstad Nielsen.

Henvendelsene de har fått de siste årene har forandret seg, kan hun fortelle.

- Før gikk det på det maritime og teknologiske feltet, i dag favner det mange flere områder. Aktivitet skaper aktivitet, og dette medfører igjen at det trengs folk til å jobbe i andre yrkerområder også, som i kommunene og skolene våre.

NTNU Brohode Frøya

- Vi har mer kontakt med utdanningsmiljøene og får de ofte på besøk ut hit, sier Glørstad Nielsen.

Særlig har de merket dette etter at Brohode-samarbeidet kom i gang.

- Siden 2006 har vi tatt i mot studentgrupper her, som Eksperter i Team, som er et tverrfalig og obligatorisk prosjektarbeid for masterstudentene på NTNU.

Snakker seg i mellom

Samarbeidet mellom utdanningsmiljøene og øyregionen har gjort at flere studenter har fått øynene opp for regionen, de bygger relasjoner ut hit, mener Glørstad Nielsen.

- Studentene snakker seg i mellom og i tillegg har de kanskje et nettverk som gjør dem oppmerksomme på mulighetene som finnes her ute.

De som tar kontakt, er interesserte i å skrive oppgaver herfra og de søker seg jobber her, både sommerjobber og faste jobber etter endt studie.

Hun har merket seg at en del gjerne vil bli invitert til det som skjer her ute, de ønsker å få tilsendt nyhetsbrev og holde kontakten med øyregionen.

Sjarmere dem i senk

Det er som regel fag og jobb som får folk utover til Frøya og Hitra, særlig i starten, sier Heidi, så det er folket som allerede bor her, som må sørge for at de vil bli.

- Vi må sørge for å være så sjarmerende at de vil bli her i øyregionen. Vi må gjøre det utenkelige for dem å dra herfra igjen, smiler Glørstad Nielsen.

- Vi er et levende samfunn. Vi må sørge for at det er fritidsaktiviteter her ute og at det er inkluderende grender de møter. Vi er vel forøvrig kjent for å ha en aktiv grendakultur her ute.

En del av de som flytter hit, er også opptatt av at det skal være en jobb for person nummer to som også kommer flyttende med den som i utgangspunktet har fått seg jobb her.

- Mitt inntrykk er at man hjelper den andre personen med å finne jobb her også. Jeg får tilbakemeldinger på det og at de som flytter hit, de liker seg godt og at det er mye som skjer her i øyregionen.