Fosen tingrett har åpnet konkurs i Mathuset As i Fillan, etter at  eier av Mathuset Ole Andre Kristoffersen har begjært oppbud. Kristoffersen har gjennom Mathuset tidligere drevet Ica, og sist Rimi i Hjorten kjøpesenter på Fillan.

Bostyrer Lars Erik Solli har nettopp fått saken, og det er avholdt første skiftesamling i tingretten.