I utgangspunktet er totalkvoten for hjortejakta på Hitra i år den samme som i fjor: 1045 dyr.

Hitra har et system der det settes kvoter for en treårsperiode, men der de forskjellige grunneierlagene kan styre innenfor disse rammene: hvis det på et vald ikke ble tatt ut den fulle kvoten i fjor, kan de ta ut tilsvarende antall ekstra i år. I fjor ble det skutt 936 hjort, hvilket betyr at noen har kvote til gode, og det kan bli skutt mer enn 1045 i høst.

Tidligere i sommer gikk fallviltansvarlig Knut Tore Børø ut og sa at hjortestammen burde beskattes hardere gjjennom jakt. Med henvisning til de mange viltpåkjørslene, mente han det var bedre at beskatningen skjedde gjennom jakt, og ikke over bilpanseret.

En annen negativ side ved den store hjortestammen, er at hjorten beiter på de samme jordene som bønder skal bruke til beite og fôrslått. Når Hitra utmarksråd har medlemsmøte i kveld, blir målrettet tiltak mot dette ett tema.

- De skal diskutere om man skal la de grunneierlagene som fyller kvoten sin, kan få ekstra kvote i år. Et vilkår for dette vil være at det jaktes på beitemarka til aktive bønder, forteller Ida Nesset, natur- og miljøforvalter i Hitra kommune.

Hun legger til at hvis utmarksrådet velger å gå for et slikt tiltak, så vil saken komme til politisk behandling i etterkant.