I mai ble første salve sprengt på veien ut til industriområdet på Jøstenøya. Nylig ble første salve på selve industriområdet sprengt.

- Arbeidet er i rute og går som forutsatt. Nå har vi bygd veien utover og har begynt på selve industriområdet på 120 dekar. Det skal være ferdig i løpet av 2014, slik at Marine Harvest kan overta ca halvparten av tomta etter årskiftet 2015, sier Jørgen Olsen, prosjektleder i Hitra kommune.