Vår videoreporter har vært ute i ettermiddag før stormen satte inn. Se videoreportasjen over.

I tillegg viderebringer vi denne beskejden fra Frøya kommune:

VIKTIG MELDING:Dersom det oppstår problemer med strøm og telefonnett, og det fører til at publikum ikke når nødsentralene, merk dere følgende:

VED EN NØDSITUASJON:Du kan oppsøke brannstasjonen på Siholmen. Den er bemannet og kan nå ut til nødsentralene via samband.

Beredskapsledelsen samles på herredshuset. Her finnes satelitt -telefon som kommuniserer med nødetatene.

Kommunelegen på Frøya er i beredskap, og bemanner legekontoret dersom det blir behov for dette.

Lik Hitra-Frøya på Facebook