Brannvesenet har fått to pålegg etter nedbrenning av gård med asbest

foto