Har diskutert seg fram til viktige prioriteringer i oppvekst