Slik ser de for seg å bygge den spesielle brua over sundet