Etter to år og to kjente nestenulykker, blir det løsning før neste høststorm