Berge Rederi AS ønsker å kjøpe en del av kommunens næringstomt på Kuøya, nord for Hitramat. Der ønsker de å bygge en liten hjemmebase med lager for utstyr til rederiets ni lastebåter.

- I dag har vi lager spredt på flere plasser, og en liten båt i Knarrlagsund som kjører utstyr ut til våre større båter når de seiler forbi Hitra. Vi har i flere år tenkt på å samle lageret på en plass, og det håper vi å få til på Kuøya, forteller Magne Berge i Berge Rederi, som har sitt hovedkontor i Fillan.

Saken ble behandlet i siste formannskap på Hitra, der det ble vedtatt å tilby rederiet næringstomt for 200 kroner per kvadratmeter. Det nøyaktige arealet er ennå uklart, men kommunen har foreslått en tomt på rundt 1.700 kvadratmeter.

I følge Magne Berge er deres lastebåter i konstant fart, og er kun i ro hvert andre eller tredje år når de skal til nødvendig vedlikehold.

Båtene seiler med bulklast i Nord-Europa og Baltikum.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no