Hitra FK avsluttet sin 30. sesong fredag kveld. Det gjorde de blant annet med å bli anerkjent som kvalitetsklubb av Trøndelag fotballkrets i Norges fotballforbund.

Det skjedde på Hjorten hotell i Fillan, der de fleste av klubbens medlemmer hadde møtt opp til feiring og middag.

Leder Kjersti Rønningen viste først en film som oppsummerte årets begivenheter, og det var liten tvil om at de hadde hatt et artig fotballår.

- Jeg synes filmen oppsummerer mye av det som Hitra FK ønsker å stå for. Det ble blant annet nevnt at det er viktig å ha det artig. Det har vi snakket om mange ganger – at det skal være artig å være med i Hitra FK. Det er et godt miljø og et godt samhold og et fantastisk anlegg. Jeg er utrolig stolt over det vi får til, og det håper jeg dere er også.

- Det som skal skje i kveld er viktig for oss og dere som spiller og er med som oppmenn og trenere, Rønningen før hun overlot ordet til Jan Christian Sørlie i Trøndelag fotballkrets.

Jan Christian Sørlie fra Trøndelag fotballkrets.

- Jeg er veldig glad i Hitra og har fulgt Hitra FK lenge og jeg har vært her både i barndommen og ungdommen. I fjor på denne tiden var det kick-off for konseptet kvalitetsklubb på Lerkendal. En delegasjon fra Hitra FK var til stede og ønsket å bli en kvalitetsklubb. Da startet Hitra FK sin prosess, der jeg fikk det ærefulle oppdraget å være mentor i prosessen mot å bli en kvalitetsklubb. Det har vært helt magisk. For å bli en kvalitetsklubb er det en del kriterier som må på plass. Det handler om aktiviteten, om organiseringen og få folk på plass til å legge til rette. Jeg er så stolt over den jobben og entusiasmen, den seriøsiteten og effektiviteten det er blitt jobbet på i styre og stell. Og dere har vært veldig tydelig på hva dere ønsker. Av 18 klubber som har vært i denne prosessen det siste året er dere en av to klubber som har levert sluttrapport. Dere besto med glans de 20 kriteriene som må være på plass, sa Sørlie.

Kvalitet: Kyrre Schults, Kjersti Rønningen og Frode Arntzen fikk hovedæren for kvaliteten i Hitra FK, sammen med Ola Vigdal, som ikke var til stede.

Hitra FK manglet blant annet barnefotball, men fikk i gang et samarbeid med barnefotballen i Hitra IL for å få til en naturlig overgang til Hitra FK.

- Det har vært helt avgjørende å få til en sammenheng når jentene og guttene begynner når de er seks år hele veien opp til seniorfotballen. Det ligger utrolig mye arbeid bak, og det er noen enkeltpersoner her som jeg har bitt meg merke i. Det er Kyrre Schultz, Frode Arntzen, Ola Vigdal og ikke minst leder Kjersti Rønningen, sa Sørlie før han overrakte diplomer og flagget som bevis på at Hitra FK har blitt en kvalitetsklubb.