- Hva bør det satses på her, industri eller hyttefelt?

foto