Fra et dashboard-kamera i en av vogntogene som trafikkerer øyregionen, ser vi det bortimot uunngåelige trafikkuhellet i bakken ved Eid mellom Fillan og Ansnes.

Videoen viser lastebilen som møter en traktor i den ulykkesbelastede svingen. Det er ikke plass til begge. For å unngå krasj må lastebilen holde så langt ut at hjulene kommer utfor kanten. Ferden bråstopper i jordmelen i bunnen av bakken.

Videoen er utlånt av Thermomax Trondheim AS/Girteka.