Stortingsrepresentantene Toril Aarbergsbotten(H) og Frank Jensen (H), besøkte øyregionen mandag. De var blant annet innom Salmars slakteri Innovamar på Nordskaget, sammen med Martin Nilsen og Remy Andre Strømskag fra Frøya Høyre. Der ville de høre om hvordan bedriften hadde brukt midler til energi og klimatiltak, som de hadde fått fra Enova og Innovasjon Norge.

- Jeg synes det er veldig bra at oppdrettsnæringen er på banen med å søke slike tilskudd gjennom nasjonale støtteordninger, mener Toril Aarbergsbotten, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Runar Sivertsen, investor-kontakt i Salmar(t.v), Alf Jostein Skjærvik, og teknisk sjef Eskil Bekken(bak t.h), fortalte om energi og miljøtiltak til Martin Nilsen(venstre hjørne), Toril Aarbegsbotten(foran t.h) og Frank Jensen.

Bytter diesel med strøm

Eskil Bekken, teknisk sjef i Salmar Farming AS, kunne fortelle om prosjektet med å legge landstrøm ut til SalMars Farming sine anlegg i Region Midt, som de har fått tilskudd på ti millioner kroner fra Enova for å gjennomføre.

- Per i dag er det bare to anlegg i denne regionen som ikke har fått landstrøm og vi har som mål at minst 70 prosent av alle SalMar Farming sin lokaliteter skal ha land-strøm innen utgangen av 2017, sa Bekken.

Med strøm fra land, slipper Salmar å bruke støyende og dieseltørste aggregater. Det er bra for både arbeidsmiljø og naturmiljø.

Han fortalte videre om arbeidet med å utvikle landets første elektriske oppdrettskatamaran, som de har fått støtte fra Enova til å realisere.

- Da jeg så en elektrisk sjark i fjor, så tenkte jeg at det måtte gå an å få til i oppdrettsnæringen også. Så jeg tok kontakt med Torstein Yttersian ved Ørnli Slipp. Nå har vi sammen med Siemens utviklet en hybrid, en katamaran med to tonn batterier i hvert skrog, men som også har et aggregat som kan drive el-motorene dersom det ikke er tilgang til oppladning. Kongstanken er at båten skal gå på 100 prosent elektrisk. Den skal være fulladet om morgenen og den kan lades på lokaliteten når den ikke er i bruk der som for eksempel i lunsjen.

Eskil Bekken, teknisk sjef i Salmar Farming, fortalte blant annet om utviklingen av en elektrisk oppdrettsbåt.

- Det eneste minuset med denne båten er at den koster mer enn en tilsvarende båt med dieseldrift. Men vi ser på dette som et utviklingsprosjekt, som vi må betale en del for til å begynne med. Når det etterhvert produseres flere båter, vil prisen gå ned, sier han.

Blir mer og mer effektive

Salmar Farming har også fått støtte til energiledelse, som de bruker til å kartlegge energiforbruket. Det viste blant annet at over halvparten av energien går til å blåse fôr gjennom slangene fra fôrflåten, og ut til laksen i merdene.

- Oversikten vår blir bedre og bedre, og vi blir mer og mer effektive. Målet er å kunne sammenligne energiforbruket per kilo produsert laks på de ulike anleggene, sier Bekken.

Han legger til at egeninnsatsen er mye større enn de Salmar har fått i støtte.

Viser vei for andre

Toril Aarbergsbotten nevner også at Nutrimar AS(eid av Kverva AS), som ligger vegg i vegg med Innovamar, i Salmars gamle slakterilokaler, har fått 18,5 millioner kroner til støtte til energioptimalisering av produksjonsprosessen. Bedriften produserer lakse-olje og proteinpulver av restavfallet fra Innovamar.

- I tillegg har Ocean Farming AS (eid av Salmar ASA) fått 35 millioner kroner fra miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge til utviklingen av en ny type havmerd. Oppdrettsnæringen får ofte kritikk for at de ikke tar tak nok for å bedre miljøet og at produksjonen ikke er bærekraftig nok. Dette viser at næringen har levert gode søknader for å redusere energiforbruket, og for å utvikle nye produksjonsmåter for å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Jeg er stolt og glad for at bedrifter i eget fylke viser vei, mener hun.