Vekstsbedriften Dalpro har hatt gartneri med produksjon av julestjerner og sommerblomster siden oppstarten i 1988. Det har vært blant flere tiltak som skal hjelpe yrkeshemmede tilbake til arbeid i DalPro eller eksternt i ordinære bedrifter.

Men i et styremøte denne uken var videre drift av gartneriet på sakslista, etter at blomster-salget har gått med underskudd i flere år og det har blitt færre deltakere.

Taper i konkurransen

- Det ble bestemt at produksjonen av sommerblomster og julestjerner legges ned fra neste år. Grunnen er at vi ikke har sjanse til å konkurrere med billige blomster som selges av butikkjedene. En annen årsak er at vi etter en anbudsrunde i fjor mistet et tilbud, som hadde fem deltakere. I tillegg har det kommet nye krav fra myndighetene om at flere deltakere skal ha større del av arbeidsutprøvingen ut i ordinære bedrifter da de mener det fører til at flere får jobb. Da har vi stadig færre deltakere som kan bidra til våre produksjoner. Og det blir enda mer ulønnsomt om vi skal ansette flere til å holde produksjonen i gartneriet oppe, sier Ulvan.

Det ene av to drivhus skal rives, mens det skal vurderes om det kan drives med en eller annen lønnsom produksjon i det som er igjen.

Går det ut over noen arbeidsplasser?

- Vi skal nå starte prosessen med organisasjonene, og det er for tidlig å si om det fører til oppsigelser.

Styrker ekstern rehabilitering

Selv om Dalpro tapte flere anbud i fjor, har de også vunnet flere nye anbud. Men det har ikke skaffet flere deltakere til produksjonen.

- Vi har for eksempel vunnet anbud på Jobbklubb, der deltakere går kurs for å lære å skrive CV og søke jobb. Men det gir ingen deltakere til våre tilbud som har produksjon. Det er en ny hverdag for oss, der det etterspørres stadig mindre arbeidsprøving for våre interne produksjoner. Ut fra myndighetenes nye krav, styrker vi nå i stedet rehabiliteringstilbudet eksternt fordi det er det som etterspørres mest, samtidig som vi altså må ta ned produksjonen, sier Ulvan.

- Men det blir salg av julestjerner i år. Det må du få med, legger Ulvan til.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no