Giftnivået i skjell og andre skalldyr rundt Hitra og Frøya har i sommer vært uvanlig høyt. Som lokalavisa tidligere har omtalt, har dette rammet produsenter av både skjell og krabbe, og også privatpersoner er bedt om å avstå fra å spise skjell.

Krabben, som også er glad i skjell, tåler giften. Men dersom det blir en langvarig periode med giftige skjell, vil giftnivået etterhvert hope seg opp så mye at den kan bli farlig for oss å spise. I midten av august viste målinger fra krabben ved Hitramat at giftnivået i krabben ved Frøya og Hitra oversteg grenseverdien for konsum i krabbens innmat.

Mange henvendelser

Fortsatt får Mattilsynet svært mange henvendelser fra folk om det er trygt å spise selvfanget krabbe nå. Det forteller seniorrådgiver Merete Hestdal i Mattilsynet region Midt til adressa.no. Nye prøver tatt 8. september viser at det for krabbens del er bedringer for de fleste regioner, men at det fortsatt kan være gift i innmat i krabben i ytre deler av Frøya.

- Vi har prøver av krabbe fra Hitra og Frøya. De fra Hitra er godt under grenseverdien for PSP nå, men Frøya er fortsatt litt over. Men fortsatt er det mye PSP i kamskjell fra Frøya og øyene rundt: Dyrøy, Sula, Tarva og Uttian, sier Hestdal til adressa.no.

På spørsmål om folk bør spise selvfanget krabbe fra dette området, svarer hun:

- Vi har ikke nok målinger til å kunne si noe sikkert. Det er bare tatt én krabbeprøve fra hvert område, og det kan være variasjoner - både mindre og mer.

Mattilsynet presiserer at krabbe levert fra krabbefabrikk og solgt gjennom butikk skal være sjekket derfor være trygg å spise.

Oppdaterte varsler

Matportalen.no har alltid oppdaterte skjell-varsel. Gjeldende varsel sier at ekstraprøvene fra Dyrøy, Sula, Tarva og Uttian - samt de vanlige prøvene fra Valen/Fillan - tilsier at man ikke skal spise skjell på grunn av høye giftverdier. Et unntak er knivskjell - her viser prøvene fra Dyrøy at man kan spise disse.