Tre kamskjellbåter har startet fangst etter kamskjell igjen, etter halvt års dykkeforbud.

Arbeidstilsynet har opphevet dykkeforbudet og gitt kamskjellbåtene Pecten Harvester og Scallops Harvester dispensasjon fra kravet om å bruke line til båt under kamskjelldykking.

Båtene hadde tidligere dispensasjon fra kravet om at det skal brukes line mellom dykkeren og båten, på grunn av at kamskjelldykkerne mener det er forbundet med risiko å være festet til båten, blant annet på grunn av fare for at båten drar med seg dykkeren. Det hindrer også bevegelsesfriheten til dykkerne. I stedet har de fått lov til å dykke med en line til en blåse og trådløs kommunikasjon. Denne dispensasjonen ble varslet trukket tilbake for alle fire båtene som er organisert under selskapet Atlantic Discovery, etter at en dykker ombord på Atlantic Strømøyvåg omkom ved Smøla i november i fjor. Samtidig fikk alle båtene dykkerforbud på grunn av overhengende fare, blant annet på grunn av at det trådløse kommunikasjonsutstyret ikke fungerte slik det skulle.

- Et være eller ikke være

En tilbaketrekking av dispensasjonen kunne ført til slutten for dykking etter kamskjell.

- Det betyr et være eller ikke være for driften vår. Vi har strukket oss veldig langt og har brukt store ressurser knyttet til ekstern bistand, nytt utstyr og dess like. Om vi kommer i gang igjen så blir det med én dykker i vannet, mens vi tidligere kunne ha to. Da gjenstår det å se hvordan det slår ut på økonomien, sa Morten Welde, styreleder i Atlantic Discovery for et par uker siden.

Legger stor vekt på sikkerhetstiltak

Kamskjellmottaket Seashell bistått Pecten Harvester og Scallops Harvester med lage en ny sikkerhetsmanual og innkjøp av nytt kommunikasjonsutstyr med både lyd og video, for å bedre sikkerheten.

Det ble også avholdt en beredskapsøvelse der Arbeidstilsynet var til stede.

Tilsynet mener det nye utstyret og de nye sikkerhetsrutinene taler for å gi ny dispensasjon.

- Arbeidstilsynet legger stor vekt på de organisatoriske tiltak som er iverksatt knyttet til sikkerheten, blant annet med daglig rapportering på HMS-forhold til HMS-koordinator, i tillegg at denne daglig mottar dykkerlogger for dagens dykk, skriver tilsynet blant annet i vedtaket som ble gitt i forrige uke.

Ulykkesbåten Atlantic Strømøyvåg er tatt ut av drift som kamskjellbåt, mens Atlantic Maximus ønsker å fortsette å dykke. Nå har Arbeidstilsynet opphevet

Veldig fornøyde

For Seashell på Dyrøya betyr det at de igjen kan dekke den store etterspørselen etter ferske kamskjell i Norge og utlandet.

- Hva betyr kamskjellfangsten for Seashell?

- Kamskjell er bærebjelken i driften vår, så vi er veldig fornøyde med at ting er i orden igjen og vi kan få inn kamskjell som råstoff igjen. Dykkerne har allerede begynt fangsten, sier Helge Myrseth, daglig leder i Seashell.

Arbeidstilsynet har opphevet dykkeforbudet og gitt blant annet kamskjellbåtene Pecten Harvester dispensasjon.