Statens havarikommisjon for transport har opprettet undersøkelsessak om mulig å for å finne årsaken til at arbeidsbåten «Frøy Viking» forliste på Edøyfjorden.

Dette ble gjort umiddelbart etter forliset fredag 26. august fordi det her er snakk om et såkalt undersøkelsespliktig fartøy i forhold til Sjøloven.

Et annet moment som talte for undersøkelsessak var at båten på uforklarlig vis plutselig tok inn vann og sank. Hendelsesforløpet var svært raskt.

Dette opplyser sjefen for sjøfartsseksjonen i Statens havarikommisjon for transport (SHT), avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth. Han kan videre fortelle at Havarikommisjonen har satt to av sine havariinspektører på jobben. De har allerede snakket med de to som var om bord da båten forliste, samt andre som det er av interesse å kontakte for å få vite mest mulig om båten.

Tidligere var det vanlig med sjøforklaring etter alvorlige ulykker på norske skip. Hensikten var å innhente fakta, både for å bidra til at tilsvarende ulykker ikke skjer igjen og for å legge grunnlag for eventuell straffeforfølgelse hvis straffbare forhold påvises.

Slik er det ikke lenger. 1. juli 2008 opphørte ordningen med sjøforklaring. Fra dette tidspunkt er ansvaret for å undersøke slike ulykker lagt til Statens havarikommisjon for transport. Etterforskning av straffeansvar ble fra samme dato lagt til politiet.

Ukjent årsak

– Er det på dette tidspunkt mulig å si noe om hvorfor båten gikk ned?

– Nei, dessverre. Det er alt for tidlig å gå ut med noen av opplysningene vi har samlet inn så langt. Disse vil bli analysert og så vil vi danne oss et bilde av hendelsesforløpet og til slutt lage en rapport om ulykken, forklarer Dag Sverre Liseth.

Havarikommisjonens undersøkelse går ikke bare ut på å kartlegge de faktiske forhold, men inkluderer også en sikkerhetsundersøkelse og vurdering av behovet for å avgi eventuelle sikkerhetstilrådinger.

Utkastet til rapport om forliset blir på forhånd sendt til gjennomsyn hos berørte parter som får anledning til å avgi eventuelle bemerkninger, før endelig rapport framlegges og offentliggjøres på SHTs nettsider.

Var på Frøya

Arbeidet med å granske «Frøy Viking»-forliset ledes av havariinspektør Bjørn Bratfoss. Han sier det var helt naturlig for Havarikommisjonen å opprette undersøkelsessak når et yrkesfartøy totalforliser.

– Jeg om min kollega har allerede vært på Frøya. Her har vi blant annet snakket med de to som opplevde forliset, representanter for rederiet og dessuten verftet som i sin tid bygde båten, forklarer Bjørn Bratfoss.

– Når tror du dere vil ha undersøkelsesrapporten ferdig?

– Det avhenger blant annet av hvor mange andre saker vi jobber med parallelt, men vi har jo et allment krav på oss om å ferdigstille rapporter innen ett år. Jeg har godt håp om at vi skal bli ferdige i god tid innen en slik frist.

Høydramatisk

De to om bord under forliset var hjemmehørende på henholdsvis Frøya og Agdenes på Fosen. «Frøy Viking» beskrives som en vaskebåt for oppdrettsnæringen, og var på vei fra Hemnefjorden til Tingvoll da den gikk ned utenfor Gridsvågøya i Aure like før klokka 19.30 om kvelden fredag 26. august.

Dramatikken om bord er tidligere beskrevet i lokalavisa Hitra-Frøya av daglig leder Idar Indset i Frøy Akvaservice AS som eier båten:

– Det gikk veldig fort. Ifølge mannskapet tok det 10 minutter, fra de sendte nødsignal, til båten sank. De klarte å få på seg overlevelsesdraktene, og den ene klarte å komme seg ut av båten. Men da den andre prøvde å komme seg ut, var det så mye vann i båten at han ikke fikk opp døra. Han måtte komme seg ut av et vindu før båten sank.

Mini-ubåt

I perioden etter forliset har det vært mye dårlig vær. Rederiet og forsikringsselskapet har derfor ennå ikke fått sendt ned noen mini-ubåt for å undersøke havaristen. Dette er imidlertid høyst aktuelt så snart det dukker opp et «værvindu» som gjør dette forsvarlig, får TK opplyst fra lokalavisa Hitra-Frøya.

«Frøy Viking» har ingen søsterskip så det er ikke aktuelt å iverksette spesielle tiltak eller å legge andre båter i bøyene mens Havarikommisjonens undersøkelser pågår.

Var det sveisen eller materialtretthet?

Rederiet Frøy Akvarservice håper å finne ut av det så snart som mulig.

- Vi har ikke kommet lengre i undersøkelsen for å finne årsaken, på grunn av det dårlige været som har vært. Men vi skal prøve å lokalisere båten, når været blir bedre, sier Idar Indset, daglig leder ved Frøy Akvaservice.

Da håper han å finne årsaken til at båten sank så raskt at en av mannskapet måtte krype ut av et vindu for ikke å bli med båten ned.

- Da går vi ned miniubåt for å finne ut hva årsaken til havariet kan ha vært. Kan sveisen ha gått opp, eller kunne det ha vært materialtretthet? Det er interessant både for oss og de som har bygd båten å finne ut av det. Det har også med at vi ønsker å lære for å unngå at det skjer igjen, sier Indset.

928 28 154 lars@hitra-froya.no