Dette tenker næringslivet om kortere laksevei

foto