Vil du ha en overnatting utenom det vanlige, så velger du bjønnhiet i sovepose

foto