- Vi er forbannet, vi er forskrekket, la øya vår være i fred