Bergingsbil på stedet, men vogntogsjåføren har ennå ikke bestilt berging