Øker og kutter i ruter. Men innfører også ny tilbringertjeneste