Hør skuespillerne synge «Det e lysast der lyset kjæm frå»