- Dette må være en av de største fotballhappeningene en hitraspiller kan få med seg