Vil redusere avrenning fra smeltevann med ny metode