Innfører byggeforbud her for å kunne bygge på privat tomt