Avtalen skal ikke bare styrke den lille videregående-skolen, men også det store universitetet