Lokalavisa skrev nylig om Kari Johanne Glørstad, som måtte hoppe unna en bil som kjørte av veien og ned på gangfeltet i Fillan. Hun føler seg utrygg når hun går på gangveien mellom Kystmuseet og rundkjøringen, og frykter at noen kan bli truffet neste gang en bil kjører ut for. Det eneste skillet mellom veien og gangveien i dag er en tre meter bred skråning. Hun mener strekningen blant annet på sikres med autovern. I et anonymt leserinnlegg i lokalavisa kreves det også autovern. Det var det som fikk Glørstad til å fortelle sin historie.

Nesten: Kari Johanne Glørstad fortalte sist uke om hendelsen der hun måtte hoppe unna da en bil kjørte ned på gangveien gjennom Fillan.

Vil diskutere autovern

Dag Willmann, leder i teknisk komite er ansvarlig for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Han vil ta saken opp til diskusjon.

- Det har så langt ikke vært noe tema, men det kan det fort bli. Jeg har ikke tenkt så grundig gjennom det ennå. Men i og med at det har vært en sak, så må vi ta det opp og diskutere det, sier Willmann.

Dag Willmann, leder i teknisk komite.

- Politikerne får gjøre hva de vil

Men det kan bli vanskelig å komme lenger enn det.

Vi spurte overingeniør Jan Ivar Rødal om hva som skal til for å sette opp et autovern, eller det veivesenet kaller rekkverk.

Overingeniør Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen.

- Hva er kravene til rekkverk?

- Jeg har ikke hele regelverket i hodet, men det er i hvert fall ikke krav om rekkverk der. Det er det ikke nok trafikk til, sier Rødal.

- Finnes det noen politisk vei mot å få satt opp et rekkverk?

- Det tror jeg ikke. Politikerne må gjerne prøve seg. Men jeg synes ikke det er riktig å sette opp rekkverk på grunn av at det holder på å skje noe. Vi må følge de retningslinjene vi har mener jeg. Og så får nå politikerne gjøre hva de vil, mener Rødal.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no