Slår seg selv konkurs. Knekt av korona-pandemien

foto