Å kjøre uten bombrikke viste seg å bli svært kostbart