Lerow får åtte millioner forskningskroner. Slik skal de bruke pengene