Fra 1.mars skal ikke toppsjefen i Hitra kommune hete rådmann lenger