Fellesnemda for Hitra og Snillfjord vedtok i høst å opprette fire nye stillinger for å dekke behovet for oppgaveløsning fram mot kommunesammenslåingen i 2020.

Rådmann i Hitra, Laila Eide Hjertø, orienterte i dag om ansettelsene som så langt er gjort.

- Vi har benyttet et rekrutteringsselskap i jobben, der konsulenten har gjort et første intervju med kandidater. Deretter har de gjennomgått personlighetstest, vi har hentet inn referanser og gjennomført nye intervjuer sammen med kommunens personalsjef og tillitsvalgte i Hitra og Snillfjord kommuner. Vi har nå foretatt tilsetting i tre av stillingene. I stillingen som saksbehandler/planlegger har vi foreløpig ikke fått kvalifiserte søkere, så her jobber vi videre på nyåret, sa Hjertø.

Felles for alle stillingene er at det er prosjektstillinger over to år, med mulighet til forlengelse.

Rådgiver for Innovasjon, fornyelse og digitalisering:

- Her har vi tilsatt Mette Olsen, sivilingeniør innen IKT og med svært god erfaringsbakgrunn. Olsen bor på Hitra, jobber i dag i BEWi på Frøya, hvor hun har ganske lang oppsigelsestid, så hun er på plass før sommeren, forteller rådmannen.

Rådgiver Næringsutvikling – Omdømmebygging:

- Her har vi tilsatt Synnøve Aukan. Hun har relevant bakgrunn, kommer fra Trøndersk Kystkompetanse. Hun tiltrer stillinga 1.3.18.

Rådgiver Infrastruktur for mobil og bredbånd:

- Her har vi i samråd med tillitsvalgte ansatt internt. Her har vi tilsatt Audun Liland. Han har i dag stillinga fagleder bolig og eiendom i Hitra kommune. Han tiltrer fra 1.1.18.

Audun Norbotten Liland
Synnøve Aukan