- Reiser internt på Hitra og Frøya kan foregå som normal