Sistranda skole har plassproblemer. På nabotomta står det ett tomt skolebygg. Foreldreutvalget mener løsningen er opplagt.

- Nede på sistrandaskolen ville de blitt godt fornøyde med å få slike kontorfasiliteter, sier Lill Vatn Riiber i det vi går gjennom administrasjonsfløyen på den nedlagte skolen.

Lokalavisa og fire representanter fra foreldreutvalget (FAU) ved Sistranda skole har en liten befaring på gamle Frøya videregående.

FAU-representantene Lill Vatn Riiber, Stine Ervik, Lars Nordgård og Carina Tønder Tøften mener løsningen er opplagt

Plassmangelen ved Sistranda skole, og det faktum at det står et stort tomt skolebygg på nabotomta, har vært tema i flere møter i FAU. De har skrevet åpent brev til politikerne, og argumentert for at løsningen på plass-problematikken ligger rett foran øynene på oss: At Frøya kommune kan kjøpe gammelskolen fra fylkeskommunen og flytte ungdomskolen inn der. Opposisjonen i kommunestyret har fremmet forslag to ganger om at kommunen skal satse på å kjøpe gammelskolen, men har ikke fått med seg flertallet på det.

- Et samlet FAU mener dette er løsningen

- Hele FAU har stått samlet om dette. FAU består av folk med forskjellige politiske meninger, og det er ikke politikk for oss. For oss handler det om at vi trenger plass til skoleungene våre. Og her er det plass, sier Carina Tønder Tøften.

- I det åpne brevet ba vi om svar på hvordan plassproblemene skal løses innen skolestart høsten 2019. Allerede da vil det være for liten plass til elevene. Det brevet har vi ikke fått noe svar på ennå, sier Lars Nordgård.

Da det ble bestemt at det skulle bygges ny videregående skole som en del av Frøya kultur- og kompetansesenter, var det skissert store rehabiliteringsbehov ved den gamle skolen. Fylket konkluderte med at det var økonomisk riktig å bygge nytt i stedet for å totalrenovere. Men en tilstandsrapport som ble laget i 2016, ett år etter at skolen ble stengt, sier på ingen måte av bygget er ubrukelig. Og det er den nyeste delen av skolen FAU ser for seg som velegnet som ungdomskole.

- Rapporten sier at bygget er fullt brukbart

- FAU har gått gjennom tilstandsrapporten, og vi klarer ikke å se noe ved den som sier at bygget ikke er bra nok. Den nyeste delen er i god stand, og den gamle delen er heller ikke så dårlig som det er sagt, sier Lars Nordgård.

- Her holder det å vaske

Vi går gjennom den nyeste delen, som har administrasjonsfløy i øverste eetasje, og vanlige klasserom i første.

- Her har det stått tomt i tre år. Men det lukter ikke særlig innestengt. Deler av skolen kunne vi tatt i bruk bare ved hjelp av en vaskekost, sier Nordgård.

- En vaskekost er nok til å gjøre disse klasserommene klare til bruk, sier FAU-leder Lars Nordgård

Et utvalg oppnevnt av rådmannen har utredet en såkalt funksjonsanalyse som nå kommer til politisk behandling. Denne hadde utgangspunkt i at plassproblemene ved Sistranda skole kan løses gjennom at det bygges ett nytt oppvekststenter med barnehage og 1-4-skole. Konklusjonen fra dette er at man bør ta høyde for å bygge ny 1-7. skole og gjøre dagens skole om til ren ungdomskole.

- Gir ikke svar på de prekære utfordringene

Flere av FAU-representantene vi møter har lest gjennom rapporten, og mener denne ikke svarer på hvordan man løser de problemene som er helt oppe i dagen, og som krever snarlige løsninger.

- Vi trenger ikke ny skole, når vi har en skole her som er fullt brukbar. Plassproblemene er nå, sier Stine Ervik.

- Vi vil ha plass nok, og vi vil ha et skolebygg som er funksjonelt og praktisk. Det har vi her vi står nå, sier Lill Vatn Riiber.

Carina Tønder Tøften og Lill Vatn Riiber kan ikke skjønne hvorfor flertallet av kommunepolitikerne ikke ser det samme som dem.

- Har tilgode å høre ett godt argument mot dette

- Dette virker så åpenbart for oss foreldre. Så hvorfor vi ikke får gehør for dette, skjønner jeg ikke. Jeg har tilgode å høre ett godt nok argument mot at kommunen kan kjøpe bygget og ta det i bruk, sier Carina Tønder Tøften.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no