Den mørklagte kirka skyldes ikke innsparingstiltak, forsikrer kirkevergen